Kursbeskrivning

Kursen leder till nödvändig auktorisation att utföra underhåll på levererad utrustning, utan inskränkningar i leverantörens produktansvar. Samtliga deltagare som fullföljt utbildningen och blivit godkända erhåller ett kompetensbevis. Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar.

Produkt: Trumpf operationslampor iLED och TruLight
Kurslängd:    2 dagar
Målgrupp:     Servicetekniker
Språk:          Engelska
iLED & Trulight

Målet med utbildningen är att var och en av deltagarna ska kunna:

  • Genomföra akut och förebyggande underhåll
  • Kalibrera och justera utrustningen

Utbildningens upplägg är enligt följande:

  • Användning och funktion
  • Felsökning
  • Reparation och underhåll

Datum och plats

Nästa kurstillfälle: Kontakta oss på info@medirum.se för mer information

Platsen för kursen är hos Trumpf i Saalfeld, Tyskland.

Kostnad

Mer information kring kostnad kontakta oss på info@medirum.se

Anmälan

Kursanmälan ska skickas till info@medirum.se. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.