Kursbeskrivning

Kursen leder till nödvändig auktorisation att utföra underhåll på levererad utrustning, utan inskränkningar i leverantörens produktansvar. Samtliga deltagare som fullföljt utbildningen och blivit godkända erhåller ett kompetensbevis. Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar.

Produkt: Trumpf operationsbord TruSystem 7500 och TruSystem 7000(dV)
Kurslängd: 3 dagar
Målgrupp: Servicetekniker
Språk: Engelska (Trumpfs representant)

TruSystem 7500 och TruSystem 7000(dV)

Målet med utbildningen är att var och en av deltagarna ska kunna:

  • Genomföra akut och förebyggande underhåll
  • Kalibrera och justera utrustningen

Utbildningens upplägg är enligt följande:

  • Användning och funktion
  • Felsökning
  • Reparation och underhåll

Datum och plats

Nästa kurstillfälle: Kontakta  info@medirum.se för mer information.

Platsen för kursen är hos Trumpf i Saalfeld, Tyskland.

Kostnad

Kontakta oss för aktuell kostnad för utbildning.

Anmälan

Kursanmälan ska skickas till info@medirum.se.