Kursbeskrivning

Kursen leder till nödvändig auktorisation att utföra underhåll på levererad utrustning, utan inskränkningar i leverantörens produktansvar. Samtliga deltagare som fullföljt utbildningen och blivit godkända erhåller ett kompetensbevis. Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar.

Produkt: Trumpf försörjningspendlar Klinoport, Uniport, Incareport och Truport
Kurslängd: 1 dag
Målgrupp: Servicetekniker
Språk: Engelska

Truport

Målet med utbildningen är att var och en av deltagarna ska kunna:

  • Genomföra akut och förebyggande underhåll
  • Kalibrera och justera utrustningen
    Utbildningens upplägg är enligt följande:

  • Användning och funktion
  • Felsökning
  • Reparation och underhåll

Datum och plats

Nästa kurstillfälle: planerad till höst 2017
Platsen för kursen är hos Trumpf i Saalfeld, Tyskland.

Kostnad

Kostnaden för servicekursen är 17.500 kr per deltagare. Utbildningsmaterial ingår. Lunch och fikaingår. Priser exkl. moms. Rese- och logikostnader tillkommer.

Anmälan

Kursanmälan ska skickas till info@medirum.se. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.