Medirum servicekurser

För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider så korta som möjligt. Därför anordnar Medirum regelbundet servicekurser.

Kursbeskrivning

Kurserna leder till nödvändig auktorisation att utföra underhåll på levererad utrustning, utan inskränkningar i leverantörens produktansvar. Samtliga deltagare som fullföljt utbildningen och blivit godkända erhåller ett kompetensbevis. Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar.

Produkt: Trumpf operationslampor, operationsbord och försörjningsenheter
Kurslängd: 1-3 dagar
Målgrupp: Servicetekniker
Språk: Engelska

Målet med utbildningen är att var och en av deltagarna ska kunna:

  • Genomföra akut och förebyggande underhåll
  • Kalibrera och justera utrustningen

Utbildningens upplägg är enligt följande:

  • Användning och funktion
  • Felsökning
  • Reparation och underhåll

Datum och plats

Datum och plats: se respektive kurs.

Kostnad

Kostnad: se respektive kurs. Utbildningsmaterial ingår.

Anmälan

Är du intresserad av att gå någon av Medirums servicekurser? Skicka in din anmälan, se följande sidor.