Det nya coronaviruset kan troligen leva upp till 96 timmar på telefonskärmar.

I en artikeln som publicerades av QUARTZ (2020-03-01) går följande citat att läsa från Rudra Channappanavar, en immunolog som har studerat Coronaviruset på University of Tennessee Health Science Center :

”Viruset kan sannolikt leva på ytor som droppar (från nysningar eller hostningar) rör vid, ibland under flera dagar. Glas i synnerhet som den typ på skärmen på smarttelefonen som du antagligen läser detta på – kan innehålla levande Coronavirus i upp till 96 timmar, eller fyra dagar vid rumstemperatur.”

Att mobiltelefoner skulle kunna vara en potentiell risk vid smittspridning inom sjukvården, så kallad objektburen smitta, har konstaterats i flertalet studier såväl svenska som utländska.

Medirum lanserar nu www.smittskydd.com för att 3 minuter faktiskt räddar liv.