Medirum deltar i SAMTIT 2020


Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom dessa ansvarsområden samt MT-ingenjörer.

Nu är det dags för den årliga kongressen där Medirum är en självklar utställare och deltagare sedan många år!

Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt i vår monter #83!

Vi ses i Malmö 06-08 Maj!

För mer information om eventet klicka här SAMTIT