Produkter

Bildhantering

Försörjningsenheter

Infection Control

Integrationssystem

Modulbyggda rumssystem

Monitorarmar

Ondaspace För vikt upp till 40 kg

Acrobat 3000 För vikt upp till 30 kg

Acrobat 2000 För vikt upp till 21 kg

Acrobat Swing För vikt upp till 6 kg

Montagetillbehör till datorer och monitorer

Operationsbord

Operationsbord - tillbehör

TruSystem 7500 – komponenter

Trumpf – allmänna tillbehör

Operationslampor

Spoldesinfektorer