Vi tillhandahåller medicintekniska lösningar och produkter för moderna medicinska rum till den svenska sjukvården.

Fokus ligger på patientsäkerhet, funktionalitet, ergonomi och flexibilitet.

Medirum kännetecknas av personligt engagemang, kreativitet, mångårig erfarenhet och hög kompetens som sammantaget ger ett mervärde i hållbara och anpassade lösningar. De primära kundgrupperna är operations-, intensivvårds, akut- och röntgenavdelningar. Vi är stolta över att vara en medicinteknisk leverantör med marknadsledande produkter.

Miljö och Kvalité 

Medirum arbetar för att vara ett kundfokuserat och effektivt kompetensföretag som tar ett aktivt ansvar för sjukvårdssektorns utveckling och samverkan med andra medicintekniska företag.
Medirum skall verka för en miljömässigt bärkraftig utveckling i samhället. Detta uppnår vi genom att följa tillämpliga lagar, förordningar samt krav som företaget omfattas av på miljöområdet. Alla i företaget är delaktiga i processen att kontinuerligt förbättra miljöprestanda. Målet är att tillhöra de på området mest ansvarsfulla svenska leverantörerna av medicinteknisk utrustning. Med miljö menar vi sammantaget yttre miljö, arbetsmiljö och hushållning med naturresurser.

Vill du läsa mer om vårat arbete med miljö och kvalité finner du det i menyn till vänster.

Våra affärsområden 

Medirum har flertalet affärsområden, affärsområden som tillsammans skapar en möjlighet att leverera vad vi kallar helhetsåtaganden. Projekt där två eller flera affärsområden samarbetar för att skapa ett starkt och optimalt erbjudande till partners och svensk sjukvård. Det kan vara allt från att bygga och utrusta en hel operationsavdelning till att implementera produkter kombinerat med integrationslösningar.

Vi är stolta över att vara en medicinteknisk leverantör med marknadsledande produkter. Vi är stolta över vårt innovativa tänkande och viljan att skapa de bästa lösningar för kunden.