Medirum stöttar region Skåne i digitaliseringsprojekt.

Att göra skillnad är en stark drivkraft för oss. Att våra produkter kan visa på ökad patientsäkerhet, skapa effektivitet och på så vis underlätta för personalen inom svensk sjukvård gör oss stolta.
Vår mobila-arbetsstation AMIS utrustad med en lösning för medicinhantering visas här upp i Skånska sjukvårdens största digitaliseringsprojekt i modern tid.

SVT – Nu digitaliseras skånsk sjukvård. 

 

Hur skulle AMIS kunna förändra er verksamhet?