Medirum presenterar stolt sin nya partner LED TAILOR INNOVA7ION!

Genom stort innovationstänk och driv har LED TAILOR kommit på framtidens metod kring desinfektion. Med sin prisvinnande effektiva metod skapas patientsäkerhet genom Blått ljus.
Enligt folkhälsomyndigheten är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus. Att arbeta med patientsäkerhet genom att minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses som en av dom viktigaste frågorna både i Sverige och internationellt. Mätningar som har gjorts påvisar att ca 9 % av patienterna i sluten vård drabbas av en vårdrelaterad infektion. Detta medför förlängda vårdtider, ökad arbetsbelastning, kostnader och framförallt ett otroligt lidande för patienten som drabbas.
Genom LED TAILOR INNOVA7IONS dokumenterade upptäckter och prisvinnande innovationer kan detta motarbetas både kraftfullt och effektivt. Det har visat sig att blått ljus genom LED lampor har intensiv och stark effekt på spridning av lättflyktiga organiska föreningar som bakterier och virus.

Tack vare Medirums nya partnerskap kan vi med kraftfulla tag bidra i kampen till att skapa en infektionsfri miljö.

Enhet för desinfektion av utrustning så som telefoner.

Blått ljus

Blått ljus för desinfektion av lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta vår avdelning för infection Control

Christopher Wallgren

Ola Nordström