Medirum har som underleverantör till DAV Partner tecknat leveransavtal med Västra Götalandsregionen gällande utrustning för styrsystem/bildväxling, medicinska monitorer och installation i Medicinska rum.
Avtalet gäller från 2016-10-01 till 2017-09-30, med option på 6 månader.

För mer information kontakta Peter Andreasson 031-69 61 77, peter.andreasson@medirum.se eller

DAV Partner, Niclas Ermesjö 031-7759700, niclas@dav.se