Medirum välkomnar Christopher Wallgren som kommer att verka inom affärsområdet Infection Control.

Christopher kommer att fortsätta utveckla samt sälja hela Medirums Infection Control erbjudande.