Vi är stolta över att blir leverantör av framtidens smarta medicinska distributionssystem! Tillsammans med NewIcon – Health Technology Company kan vi nu driva arbetet för en ökad patientsäkerhet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen på svenska sjukhus genom att leverera innovativa och hållbara lösningar inom området för medicinhantering!