Medirum arbetar för att minska vårdrelaterade skador kopplade till läkemedelshantering.

– Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2016).

Tillsammans med vår partner NewIcon – Health Technology Company erbjuder Medirum produkter och tjänster som hjälper Svensk sjukvård att förbättra säkerheten och effektivitet runt läkemedelshantering. Från full spårbarhet i alla steg av hanteringen till att stötta personalen i hanteringen med hjälp av smarta medicinska skåp.

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster inom smart läkemedelshantering?

Kontakta oss – info@medirum.se