Nu är Medirum kvalitets- och miljöcertifierade enligt senaste standarderna för ISO 9001 (2015) och ISO 14001 (2015).