Vi erbjuder framtidens produkter och tjänster inom området för Infection Control – Från sterilcentral till enskilda produkter!

För att säkerställa en patientsäker sjukvård är det oerhört viktigt att man kan garantera en steril miljö för patienten ute på sjukhusen. Medirum har mångårig erfarenhet kring desinfektionsapparatur och hur man ska arbeta med Disk och – spoldesinfektor för bästa resultat. Tillsammans med våra globalt kända samarbetspartners kan vi skräddarsy lösningen som passar er verksamhet på bästa sätt.
Från komplett sterilcentral till enskilda maskiner.

Antibakteriellt ljus

Referenser antibakteriellt ljus

Diskdesinfektorer

Belimed

SMEG

Spoldesinfektor

Lischka

Autoklav

Vi ser fram emot givande och intressanta diskussioner om framtidens Infection Control.
Med vänliga hälsningar Infection Control gänget!