Tillsammans med våra partners Caresyntaxoch Barco har vi nu installerat de första operationssalarna med Qvident som komplement till vår bildhanteringslösning.

Qvident är en webbaserad arbetsyta för all kirurgisk data som spelas in från operationssalen. I Qvident kan sedan operatören, för att nämna några funktioner, granska inspelat material, skapa och redigera filmer för utbildning eller journalföring, göra riskbedömningar samt skapa rapporter. Allt från sin egna dator!

Visste du att Qvident är en leverantörsoberoende och kan anslutas till operationssal oavsett bildhanteringsleverantör?

För mer information om Qvident – läs här