Ängelholms sjukhus har beställt Nexxis bildhanteringssystem till 3 st av sina Operationssalar.

Sjukhuset har beslutat att installera Nexxis på 3 salar,  med möjlighet att i en framtid installera systemet på alla sjukhusets salar.

Målet med installationen är att möjliggöra en effektivare hantering av bildflöden med högre kvalitet på sal.

Systemet ger också Sjukhuset möjlighet att i  framtiden kommunicera mellan salar, och externa platser.

 

För mer information kontakta

Jeff Mitchell KAM Medirum