AMiS är en multifunktionell och intelligent mobil arbetsstation.

AMiS är utvecklad i nära samarbete med klinisk personal för att skapa en intelligent vårdstation som klarar alla de tuffa krav som ställs nu och i framtiden.

Vilken konfiguration passar er verksamhet?

AMIS kan vara allt från den smarta mobila arbetsstationen med över 9 timmars batteritid, till er rullande vårdstation rustad för diagnostik. Eller kanske rent av ett smart läkemedelsskåp för framtidens läkemedelshantering med fulla integrationer mot journalsystem?

Ni bestämmer helt enkelt – och AMiS konfigureras efter just era behov.

Mobil arbetsstation

”Nu när vi ska mäta olika vitala parametrar rullar vi bara in vår AMiS till patienten. Tidigare fick vi hämta flera olika vagnar alternativt be patienten gå till ett annat vårdrum. Amis har underlättat något enormt för oss.  Nu kan vi även få fram all information direkt, oavsett om det är journalen, FASS eller något annat via AMiS uppkopplade dator när vi är inne hos patienten”

Användare av AMIS-60 Carestation

För mer information kontakta oss på info@medirum.se