SAMTIT 2020

Medirum deltar i SAMTIT 2020


Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefen med ansvaret för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom dessa ansvarsområden samt MT-ingenjörer.

Nu är det dags för den årliga kongressen där Medirum är en självklar utställare och deltagare sedan många år!

Vi hoppas på att träffa så många av er som möjligt i vår monter #83!

Vi ses i Malmö 06-08 Maj!

För mer information om eventet klicka här SAMTIT

Första operationssalarna med webbaserad arbetsyta nu i klinisk drift

Tillsammans med våra partners Caresyntaxoch Barco har vi nu installerat de första operationssalarna med Qvident som komplement till vår bildhanteringslösning.

Qvident är en webbaserad arbetsyta för all kirurgisk data som spelas in från operationssalen. I Qvident kan sedan operatören, för att nämna några funktioner, granska inspelat material, skapa och redigera filmer för utbildning eller journalföring, göra riskbedömningar samt skapa rapporter. Allt från sin egna dator!

Visste du att Qvident är en leverantörsoberoende och kan anslutas till operationssal oavsett bildhanteringsleverantör?

För mer information om Qvident – läs här