Medirum arbetar för att minska vårdrelaterade skador.

Medirum arbetar för att minska vårdrelaterade skador kopplade till läkemedelshantering.

– Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2016).

Tillsammans med vår partner NewIcon – Health Technology Company erbjuder Medirum produkter och tjänster som hjälper Svensk sjukvård att förbättra säkerheten och effektivitet runt läkemedelshantering. Från full spårbarhet i alla steg av hanteringen till att stötta personalen i hanteringen med hjälp av smarta medicinska skåp.

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster inom smart läkemedelshantering?

Kontakta oss – info@medirum.se

 

Medirum vinner avtal med Stockholm läns landsting

Vi startar året med glädjande nyheter! Medirum AB har fått förtroendet av Stockholm läns landsting att under en tvåårsperiod leverera undersökningslampor till regionen!

Trulight 1000 undersökningslampa är en innovativ lampa från Trumpf Medical. En lampa som är utrustad med kraftfull LED teknologi, där ljuset är extremt effektivt.
Vilket resulterar i en lampa med hög prestanda kombinerat med en låg värmeproduktion.

Avtalet gäller just Trulight 1000 och avtalsstart är per omgående.

 

Vill du veta mer om vårat utbud av operation och undersökningslampor?
Kontakta oss här eller maila oss på info@medirum.se