Medirum och DAV Partner tecknar leveransavtal med VG region.

Medirum har som underleverantör till DAV Partner tecknat leveransavtal med Västra Götalandsregionen gällande utrustning för styrsystem/bildväxling, medicinska monitorer och installation i Medicinska rum.
Avtalet gäller från 2016-10-01 till 2017-09-30, med option på 6 månader.

För mer information kontakta Peter Andreasson 031-69 61 77, peter.andreasson@medirum.se eller

DAV Partner, Niclas Ermesjö 031-7759700, niclas@dav.se

Ängelholm beställer bildhanterinssystem!

Ängelholms sjukhus har beställt Nexxis bildhanteringssystem till 3 st av sina Operationssalar.

Sjukhuset har beslutat att installera Nexxis på 3 salar,  med möjlighet att i en framtid installera systemet på alla sjukhusets salar.

Målet med installationen är att möjliggöra en effektivare hantering av bildflöden med högre kvalitet på sal.

Systemet ger också Sjukhuset möjlighet att i  framtiden kommunicera mellan salar, och externa platser.

 

För mer information kontakta

Jeff Mitchell KAM Medirum

Medirum Expanderar

Medirum hälsar våra nya medarbetare välkomna!

 

Roger Andersson KAM Norra Sverige

Emma Karlsson Administration

Martin Berntsson Servicekordinator

Ljusets, Bildens och Ljudets Dag

Medirum anordnar Ljusets, Bildens och Ljudets Dag onsdagen den 28/9 i Stockholm. En dag fylld av information och inspiration om ämnet ”Ljus, Bildhantering och Ljud”. Vilka utmaningar och lösningar finns på operationssalen? Hur optimerar vi ergonomin vid öppenkirurgi och vid laparoskopiska ingrepp? Videoassisterad kirurgi ökar, fler monitorer instal leras på salarna, operationssalarna blir större. Hur påverkas akustiken?

SAMTIT 27 – 29 april

27-29 april hålls kongressen SAMTIT på Infra City i Stockholm. Mötesplatsen för Svensk Användarförening för Medicinteknik & IT och leverantörsledet. Ett mycket trevligt och bra forum. Vi på Medirum finns givetvis i utställningen och visar de senaste produkterna & lösningarna.